Het werk van mensenrechtenverdedigers is enorm belangrijk: zonder hun moed zou de wereld minder rechtvaardig zijn. We moeten voor deze moedige mensen opkomen, zodat zij hun werk in veiligheid kunnen doen. 

Ooit begon Amnesty met het strijden voor de rechten van politieke gevangenen. Het werkterrein is in de afgelopen vijftig jaar enorm uitgebreid: van de afschaffing van de doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en van het beschermen van de rechten van vluchtelingen tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. 

Waar mensen worden onderdukt, komt Amnesty in actie.  Ze maken mensenrechtenschendingen zichtbaar en zetten daders onder druk. Dat werkt! Gewetensgevangenen komen vrij, doodvonissen worden omgezet, discriminerende wetten worden aangepast en daders worden berecht. Doe ook mee! Hoe meer deelnemers deelnemen aan onze acties, hoe meer druk op autoriteiten en hoe meer mensen in vrijheid kunnen leven. 

Ga naar de website van Amnesty.

 

 

Vrienden

ADS

SPONSOREN