We mogen terugkijken op een fantastische editie van Bevrijdingsfestival Overijssel: bezoekers, sponsoren, partners, vrijwilligers, crew en iedereen die bij het festival betrokken was, ontzettend bedankt voor alle support!

Tot volgend jaar!

UITGELICHT

Om de vrijheid door te kunnen blijven geven is het zaak om nu samen goed voor onze aarde te zorgen en zuinig om te gaan met de wereld om ons heen. Met ons project ‘Ontdek de Wereld van Morgen’ proberen we daar onze allerkleinste festivalbezoekertjes bewust van te maken. Ook achter de schermen doen we veel.

Afval bestaat niet

In 2018 hebben we onderzocht hoeveel afval we eigenlijk produceren. En hieruit is naar voren gekomen dat we weinig restafval produceren ten opzichte van de grootte en publieksaantallen van het festival. Steeds meer gaan we afval met andere ogen bekijken en ontdekken we  dat het afval opnieuw gebruikt kan worden of als grondstof voor nieuwe materialen kan worden gebruikt. We hanteren hierbij het Reduce, Re-use, Recycle principe.

Enkele maatregelen die al genomen zijn

 • Alle cateraars op het terrein werken in 2022 met milieuvriendelijke disposables.

 • Tijdens het festival in 2022 brengen we onze afvalstromen nog beter in kaart.

 • Voor 2022 gaan we op de Familieweide het afval scheiden. 

 • We maken gebruik van biologisch afbreekbare confetti tijdens het 5voor5 moment.

 • Onze drukker heeft alle milieucertificaten, produceert gegarandeerd klimaatneutraal, drukt met bio-inkten, recyclet afval, bespaart energie door warmteterugwinning, gebruikt groene stroom, rijdt in auto's van milieu-klasse A en B en blijft bij gebruik van vluchtige stoffen onder de overheidsnorm voor duurzaam inkopen.

Bekers van plastic

Heel vaak krijgen we de vraag of we overgaan op hardcups drinkbekers. Voor een gratis festival van onze omvang is dit nog niet mogelijk. Vergeet trouwens niet dat het veel water en energie kost om de glazen ook weer te reinigen! We blijven goed op de hoogte van de ontwikkelingen.

Wat jij kunt doen?

 • Iedere festivalbezoeker kan helpen het festival nog duurzamer te maken. Ieder jaar worden veel deo’s, blikjes, eten en andere verboden dingen weggegooid bij de ingang. Als je het thuis laat, scheelt dat afval.

 • Ook op het terrein kun je helpen door je afval in de daarvoor bestemde bakken te gooien. En op de Familieweide kun je jouw afval scheiden! Samen naar een nog schoner Bevrijdingsfestival Overijssel!

 

Energie

In een week stampen we een heel dorp uit de grond met maarliefst 5 podia, meer dan 50 acts en heel veel barren. Daar is stroom voor nodig. Daarvoor maken we gebruik van aggregaten. Aggregaten gebruiken diesel en die willen we in de toekomst zo min mogelijk gebruiken.

Enkele maatregelen die al genomen zijn:

 • Het bevrijdingsfestival Overijssel is samen met Studio MM, onze energie leverancier, voortdurend bezig om duurzaam om te gaan met energie gebruik. Vanaf 2016 wordt het energieverbruik nog nauwkeuriger gemeten en heel goed in kaart gebracht.

 • In samenwerking met de Provincie en Gemeente kijken we of vaste aansluitingen op het festivalterrein mogelijk zijn. We onderzoeken de mogelijkheden voor 2022.

 • Als we stroom in moeten zetten:

 • o Kijken we in eerste instantie goed of het echt nodig is.

 • o Kijken we of duurzaam opgewekte stroom kan worden ingezet (batterijen/accu).

 • o Als dat niet kan, plaatsen we een aggregaat. Waarbij goed gekeken wordt naar de periode dat hij aan staat en de capaciteit dat het aggregaat aan moet kunnen.

 • Sinds 2006 is het energie gebruik (diesel) afgenomen met 62% (2018), terwijl de energie behoefte alleen maar is gegroeid. 

 • Door efficiënter te werken, is het aantal aggregaten afgenomen met 80% in 12 jaar tijd.

 • Ook in 2022 werken we aan een efficiëntie slag. Studio MM zet daarom de Big Battery Box van Bredenoord in, een batterij van 600kWatt. Deze machine heeft 2 voordelen: Het is een Back-up systeem en een Peakshaver. De back-up zorgt ervoor dat, als er storingen zijn, het festival gewoon door kan gaan. Voordat we de Peakshaver hadden, werd er door de aggregaten gereageerd op de afname, dat leverde pieken en dalen op, met als gevolg een hoog energie gebruik. Door de Peakshaver zijn er geen pieken en dalen meer in het diesel gebruik van de aggregaten. De verwachting is dat er op deze wijze 10 – 15% minder diesel gebruikt gaat worden. Ook in de Familieweide gaan we slimmer gebruik maken van energie, hier wordt een klein type batterij neergezet, de ESaver. Deze machine werkt vergelijkbaar als de Big Battery Box, beiden ontwikkeld door Bredenoord.

 • In 2022 maken we voor bijna al onze buitenverlichting gebruik van ledverlichting.   

Wat jij kunt doen?

 • Vertel het door aan je vrienden!

 

Eten en drinken

Duurzaamheid betekent ook dat er goed nagedacht moet worden over eten en drinken en de wijze waarop het voedsel gemaakt wordt. Ook vinden wij dat mensen die bijvoorbeeld vegetarisch willen eten, dat overal moeten kunnen.

Enkele maatregelen die al genomen zijn

 • Voor onze editie in 2022 wordt iedere cateraar gevraagd om (ook) een vegetarisch aanbod op te nemen in het assortiment.

 • Op de Familieweide proberen we in 2022 een vegan aanbod toe te voegen.

 • Bij al onze vrijwilligers houden we uitgebreid rekening met eetwensen.

Wat jij kunt doen?

 • Elke markt vraagt om een vraag en aanbod. Hoe meer vraag wij krijgen naar vegetarisch eten, hoe groter het aanbod in 2022. Dus eet lekker een keertje vega.

 

Vervoer

Medewerkers, vrijwilligers, bezoekers, artiesten en leveranciers moeten reizen om bij het Bevrijdingsfestival te komen. En iedere reiskilometer is er weer eentje die niet goed is voor de aarde, dus we zijn ons goed bewust en proberen de kilometers tot een minimum te beperken.

Enkele maatregelen die al genomen zijn

 • Onze leveranciers zoeken we al jaren dicht bij huis.

 • In 2019 hebben we de reiskilometers van leveranciers in kaart gebracht.

 • In 2022 laten we transporten van leveranciers zo veel mogelijk tegelijk komen, zodat er zo min mogelijk gereden moet worden.

 • We adviseren bezoekers met het OV te komen.

 • We adviseren vrijwilligers te carpoolen. Dat geldt ook voor artiesten.

 • We onderzoeken de mogelijkheid voor het gebruik van elektrische voertuigen op het terrein.

 • We gaan heel bewust met het gebruik van transportmiddelen op het terrein om.

 • Het beheer en de planning van het wagenpark op het terrein ligt bij 1 persoon.

Wat jij kunt doen?

 • Kom lekker met het OV (maar gok niet op de laatste trein!)

 • Ga carpoolen.

 

Iedereen is welkom

Het Bevrijdingsfestival is toegankelijk voor elk persoon ongeacht geslacht, ras, handicap, oorsprong etc. Diversiteit en toegankelijkheid zijn hierbij de sleutelwoorden. Dit geldt ook voor onze vrijwilligers en medewerkers.

Maatregelen die we al genomen hebben

 • Ieder jaar bieden we een divers en uitgebreid programma.

 • We gaan al jaren samenwerkingsprojecten aan met scholen. 

 • We hebben ruime parkeergelegenheid voor mindervaliden.

 • We hebben een rolstoelpodium voor het hoofdpodium.

 • Iedere toiletgroep op het terrein heeft een of meerdere mindervalidetoiletten.

 • We hebben geen specifieke mannen- en vrouwenkant bij onze toiletten. Iedereen mag van elk toilet gebruik maken.

 • We zijn in 2022 een samenwerking aangegaan om statushouders in en om Zwolle te betrekken als vrijwilliger bij het festival. Als je samen aan het werk bent, volgen vaak mooie gesprekken. We maken zo onze vrijheid nog tastbaarder voor onze vrijwilligers en hopen onze nieuwe stadsgenoten nieuwe vrienden en een fantastische ervaring mee te geven! 

Wat jij kunt doen?

Pak om 5 minuten voor 5 op 5 mei elkaars hand en vier de vrijheid met alle bezoekers van het festival!!

Geïnspireerd geraakt?

Bovenstaand stappen, konden we alleen zetten dankzij de hulp en het meedenken van veel partners, leveranciers en advies van Green Events. Met het maken van deze stappen willen we ook een bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals / Werelddoelen. Bent u een mogelijke partner die in de toekomst met ons mee wil bouwen? Neem dan contact op. 

Nieuws

Beleef 5 mei als vip

Word vrijwilliger adv

ADS

SPONSOREN